Максимална ефективна присъда за Е.Ковачева и реформи в АГ сектор

Петиция в подкрепа на малката Никол и нейното семейство! Искаме справедлива- Максимална присъда за акушерката пребила безпомощното дете!... без право на обжалване!!! 

1. Налагане на наказание Лишаване от свобода за максималния предвиден в Наказателния кодекс  срок  и постановяване на ефективното му  изтърпяване за извършеното деяние от акушерката Емилия Ковачева спрямо бебето Никол. Лишаване  от правото да упражнява  медицинска професия за максимален срок.   2. Осигуряване на възможност за пълен и непосредствен  контрол на родилката над новороденото от момента на раждането му до изписването му от лечебното заведение. След раждане, да  се осигури възможност  при информирано съгласие на родилката новороденото да бъде настанявано под прекия поглед и грижа на майката, а именно:   А) при  естествено раждане – след 1(един)  час бебето, да е в стаята на майката(при съгласие от страна на родилката) и там то да бъде  обгрижвано от нея с помощта на акушерките, в случай на нужда.   Б)при  раждане с оперативна намеса ( секцио) –след извеждане на майката от реанимация, новороденото да бъде настанено в нейната стая ( при съгласие от страна на майката), където родилката да обгрижва детето си с помощта на акушерките,  в случай на нужда. В)  при изключителни случаи, в които бебето има нужда от по-специални медицински грижи или майката не е физически или психически способна да се грижи за бебето си, то да бъде настанявано отделно от нея, но тя да има възможност да го наблюдава. Г) Да се създаде Регистър за бременността - от установяване на бременността до навършване на 1-годишна възраст на детето (като първи етап - от Общ Регистър на децата в РБългария, от 0 до 18-годишна възраст). Д) Да се запази  Наредба № 32 от 2008 г., съгласно която за потенциално жизнеспособен с телесна маса на плода при раждане от 600 и повече грама и/или гестационна възраст 22 и повече г.с. - независимо дали плодът е роден жив или мъртъв, и не се приеме Проект за промяна на Медицинския стандарт по "Акушерство и гинекология" - телесна маса да стане 800 грама и/или гестационна възраст  да стане 26 г.с..     3.Осигуряване на адекватен контрол в болничните заведения. Да се постави видео наблюдение, където няма и да се упражнява строг контрол върху дейността на медицинския персонал в болничните заведения, като се въведе възможност при информирано съгласие на родилката на видеозапис  на раждането и видео наблюдение в отделението по „Неонатология“ . Органите на реда и родителите да имат право на достъп по всяко едно време до записите на работния процес в  лечебните заведения и най-вече в помещенията с новородени.   4.  Стриктно спазване на трудовото законодателство   и правилата за работно време, почивки и отпуски от всички медицински специалисти. Въвеждане на забрана за сливане на "дневна" и "нощна" смени.  Строг контрол върху спазването от ръководителите на лечебните заведения  и от медицинския персонал на трудовото законодателство  и реализиране на  отговорността им  при нарушаването му.  Да се преразгледа възможността за адекватно и достойно заплащане на медицинските работници.