ЗА НЕЗАВИСИМ ЛЕВ, РАБОТЕЩ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

 

ДО

НАРОДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Открай време националната валута на всяка държава се свързва с нейния суверенитет. На старинните монети от миналото винаги е ликът на император, цар, крал, защото това е бил символa на държавността. Когато държавата е преставала да съществува и е била поробена от друга държава, националната й валута също е изчезвала.

Валутният борд в България бе въведен след тежката икономическа и политическа криза през 1996-97 г. Престъпно грешната икономическа политика на всички български правителства до този момент превърна България в просяк при правителството на Жан Виденов. Частният сектор бе почти несъществуващ, а държавните предприятия, загубили пазарите след изчезването на източния блок, бяха неработещи. След зърнената криза от 1996 г., и без производство, ние нямахме дори какво да ядем. България спешно се нуждаеше от доларов заем за закупуването на храна и най-обикновени консумативи от чужбина. Заемът бе отпуснат от МВФ, но при условие, че въведем паричната система на валутен борд, която фактически премахна националната ни валута и я замени с германската марка, а по-късно с еврото. БНБ вече престана да бъде централна банка и се превърна в обикновено чейндж бюро, задължено да обменя левове при фиксиран курс - 1.95 за 1 евро, а днес българите на територията на страната сме с 22% по-малко, без да сме водили война или пък станали жертва на мащабно природно бедствие. Това е нечувано в световната история.

Ето какво казва един умен американски икономист, Уорън Мозлър, за паричната система на валутен борд: "..валутният борд е инструмент на колониално експлоатиране, служещ да предизвика насилствен износ на реални ресурси, стоки и услуги срещу чисти финансови активи чрез намаляване на реалните заплати чрез 'дефлация'. Не е грешно да го наречем престъпление срещу човечеството."

Под "чисти финансови активи" разбирайте евро, долари и "парите" на всички развити капиталистически страни, които не са конвертируеми в злато или нещо друго при фиксиран курс, а са обикновен къс хартия.

Нямаме нужда от чуждата хартия, тъй като сами можем да си издаваме независим лев при плаващ международен курс на обмяна, само че без да сме зависими в икономическото си развитие от чужди заеми.

Днес макроикономическата наука е светлинни години напред в сравнение с 1997 г. Тя ни дава необходимите знания, за да впрегнем всички налични природни ресурси и работна ръка за постигането на общо производство, необходимо за достоен живот на всеки член на обществото ни и никога вече да не допуснем хиперинфлация и безработица. Условието обаче е наличието на независим, фиатен лев при свободен международен курс на обмяна, също както всички останали съвременни валути - щатски долар, британски паунд, японска йена, канадски долар, австралийски долар и много други.

Ние българите трябва да забравим за момент всички идеологически различия и най-напред си отговорим на един единствен въпрос - искаме ли да бъдем суверенна държава или не.

Ако да, тогава незабавно трябва да отстраним валутния борд и въведем независим, фиатен лев, свободно обменящ се на международните валутни пазари при плаващ курс, а БНБ да е пряко подчинена на демократично избираните български правителства.

Ако не, то тогава най-добре би било да се разпуснем като държава и да се присъединим към някоя друга, която харесваме и би ни приела.

Аз съм за пълен държавен суверенитет и призовавам всеки, който споделя това виждане, да се присъедини.

Това е. Всичко зависи от желанието ни, волята и политическата подкрепа за отстраняването на чуждата валута от нашата икономика. Останалото? Нека го оставим на трудолюбивите ръце и предприемаческия дух на всички нас - българите.

 

Допълнение: Тъй като много от нас имат съмнения, притеснения и много въпроси как не бихме допуснали една нова икономическа криза след въвеждането на независимия лев, на тях предлагам да отделят малко време, когато имат възможност и желание, и посетят блога "България и ММТ". Там бих им препоръчал да прочетат статиите, чиито заглавия са качени най отгоре на първата страница. Вижте за 7-те невинни измами, ММТ за деца, ММТ приказката, Интервюто с проф. Мичъл, Хиперинфлация при Жан Виденов и останалите. Благодаря.

http://bulgaria-mmt.blogspot.com