ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ВАЛУТНИЯТ БОРД И ПРЕМАХВАНЕ НА БАНКИРАНЕТО С ЧАСТИЧНИ РЕЗЕРВИ


До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

 

Уважаеми дами и господа,

Валутният борд е колониален инструмент за икономическа зависимост на България от западната банкова система. Основния проблем е независимостта на централната банка (БНБ) от държавата и принудителното съглашение c МВФ: местната валута да бъде покривана със западна конвертируема валута. След като БНБ е независима от собствената си държава, и се подчинява на наднационални структури, за каква финансова независимост може да става дума? Справедливо е да отбележим, че всички държави които имат валутни резерви са колонии на наднационалната финасова олигархия. Тук трябва да кажем, че колониите се делят на две групи: полуколонии като някой държави от ЕС, и абсолютни колонии като България. Полуколониите имат валутни резерви които се намират в метрополията(САЩ), но също така имат право да експлоатират абсолютните колонии, чрез акумулиране на техните валутните резерви на своя територия и в своя валута. В тази връзка трябва да отбележим, че ние българите не сме хора. В най-добрия случай сме временни туземци, а иначе казано за тях сме кучета!

Банкирането с частични резерви води след себе си до сериозни дисбаланси в международната икономика. Този специфичен аспект на модерното банкиране представлява независим източник на международни конфликти, които намират временно решение във феномена наречен паричен/валутен империализъм. Резултатът от подобна политика води до увеличаване на междуправителственото сътрудничество и по-нататъшната политическа централизация. Структурните слабости на банкирането с частични резерви са основната движеща сила за споменатите последици. В крайна сметка, всичко това ще доведе до едно бъдещо глобално парично обединение и инфлация. В този ред на мисли, може да се заключи, че наличието на банкиране с частични резерви под диригентството на монопола на централната банка е от фундаментално значение за нестабилността на паричните системи в днешно време

Нека сега допуснем, че България опита да излезе от валутния борд и премахне частичното банкиране. Ако това решение се вземе, без да има някаква криза, т.е. и без одобрението на международните финансови институции, то онези, които дръзнат да го предложат, веднага ще бъдат атакувани от западни и местни компрадорски "експерти". Ключовият въпрос е зад кого ще застанат българите в този момент. Ако повярват на "експертите" и се юрнат да сменят левовете за валута, то те сами веднага ще предизвикат инфлация и ще сбъднат прогнозите на "експертите".

Нека допуснем, че това няма да стане, какви са останалите пречки БНБ успешно да се освободи от чуждата си зависимост?

Първо, някой трябва да се ангажира да регулира паричната левова маса в обръщение в реалната икономика. При това не за един мандат, а завинаги.

Второ, икономиката е 90% "психология" и 10% обективна реалност. Докато българите не вярват в себе си и в държавата (правителството си, независимо от коя партия е) си, нищо не може да им помогне. Всеки слух, без каквато и да е реална икономическа основа, че независимият лев ще се обезцени, ще ги накара да се юрнат да го обръщат във валута. И какво ще стане? Левът ще се обезцени, т.е. инфлация. Ония, пуснали слуха, ще се окажат "предвидливи експерти".

Трето, България е малка страна и няма природен ресурс за самостоятелна икономика. Веднага ще й бъдат наложени "наказания" и развитието й ще бъде спънато.

Четвърто, западните икономически и политически властници зеадно с местния компрадорски елит не си поплюват и методите им ни най-малко не са хуманни. Ако никоя от горните три спънки не ни провали, то вероятността да ни спретнат на преврат, оранжева революция или етнически конфликт силно нараства.

Поради всичките тези причини става ясно, че каквато е съдбата на Русия, такава ще е и на България. Ако Руснаците повярват отново в себе си и успеят да се отърват от зависимостта си от запада (все пак имат оръжия за защита и ресурс за самодостатъчна самостоятелна икономика) и ликвидират компрадорския си елит, тогава и ние имаме шанс, защото те ще ни подкрепят.

Много зависи и от това доколко ние самите вярваме в себе си, в собствената си страна, държава и способности. Доколко ние самите не се подчиняваме на единствения стремеж към сигурна печлба и доколко сме единни и солидарни. Това е напълно противоположно на твърденията на западните икономисти (и особено на пазарните фундаменталисти от Чикагската шайка), че, видите ли, съществували обективни икономически закони почти такива като физическите. Това си е абсурд дори поради простия факт, че естествени пари няма. Всичко е въпрос на воля, желание, мисъл и съгласие, с които обществото организира собственото си функциониране.

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )