ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ВАЛУТНИЯТ БОРД И ПРЕМАХВАНЕ НА БАНКИРАНЕТО С ЧАСТИЧНИ РЕЗЕРВИ

Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-16 08:14


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-16 09:11


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-16 10:25


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-16 16:10


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-17 03:59


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-17 22:54


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-18 07:16


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-18 10:43


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-18 10:53


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-18 11:04


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-18 11:55


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-18 14:55


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-18 15:21


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-19 08:46


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-19 16:49


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-19 16:54


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-19 16:55


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-19 20:27


кошмарът на Чикагските момчета

#19 Re: БОРДЪТ Е ЗЛО!

2013-07-19 20:38

БОРДЪТ Е ЗЛО!

Валутният борд е инструмент на колониално експлоатиране, служещ да предизвика насилствен износ на реални ресурси, стоки и услуги срещу чисти финансови активи чрез намаляване на реалните заплати чрез 'дефлация'. Не е грешно да го наречем престъпление срещу човечеството.”

 

Уорън Мозлър

 

Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-20 10:12


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-20 10:31


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-20 23:16


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-21 07:09


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-22 14:39


Тази публикация е изтрита от автора на петицията. (Покажи подробности)

2013-07-22 15:41