За децата на България!

За децата на България!

Подкрепете децата ни и каузата, за която се борим! Исканията ни са единствено Социални  и са свързани с  неуредиците в образованието, здравеопазването,социалното интегриране и финансовото оцеляване на Нашите Деца. Всеобщите ни усилия са обединени от желанието да  създадем по-спокойна и благотворна среда,за израстването и оцеляването на бъдещите ни поколения.

Борим се за следното:

1. Увеличение на детските надбавки с 75%

2.Изплащане на детски надбавки на всяко Българско дете,необвързани с дохода на семейството и изискването за поставени задължителни ваксини.

3.По-високи суми за обезщетение за майчинство, необвързани с минималната работна заплата за Държавата

4.По-високи суми за  обезщетения на безработни и самотни родители

5.Изплащане на двойно/тройно и т.н./ майчинство при раждане на близнаци/тризнаци и т.н./

6.По-достъпно образование до завършване на основно такова-безплатни учебници и безплатни помагала

7.Отпадане на ДДС% за учебници и помагала за среден и по-висок курс на обучение

8.Отпускане на безплатни учебници и помагала до завършване на средно образование на деца инвалиди и на деца от социално слаби семейства

9.По-голям брой места в детска градина или ясла,чрез откриване на допълнителни групи в действащите такива и по-експедитивно построяване на нови учебни сгради,които да задоволят потребностите от нарастващия брой деца желаещи да постъпят в такова заведение

10.Месечни такси за детска градина и ясла, съобразени с месечните надбавки за дете/не е реално месечната надбавка да е по-ниска от изискуемата Държавна такса/

11.Законово дефиниране на понятието самотен родител. За самотен родител да се приеме всеки такъв,който сам отглежда,възпитава и изхранва детето си.

12.Законово регламентирано предимство при назначаването на дадена работна позиция  за майки с деца

13.Безплатно лечение за децата ни - и в собствената ни Държава  и в друга Държава, в която би могло да се извърши лечението

14.Осигуряване на реален достъп до всички обществени места на децата с увреждания, осигуряването на достатъчен брой учители за децата със специфични потребности , възможност за пълната им интеграция и отпускането на по-големи субсидии за техните семейства