За децата на България!

За децата на България!

Подкрепете децата ни и каузата, за която се борим! Исканията ни са единствено Социални  и са свързани с  неуредиците в образованието, здравеопазването,социалното интегриране и финансовото оцеляване на Нашите Деца. Всеобщите ни усилия са обединени от желанието да  създадем по-спокойна и благотворна среда,за израстването и оцеляването на бъдещите ни поколения.

Борим се за следното:

1. Увеличение на детските надбавки с 75%

2.Изплащане на детски надбавки на всяко Българско дете,необвързани с дохода на семейството и изискването за поставени задължителни ваксини.

3.По-високи суми за обезщетение за майчинство, необвързани с минималната работна заплата за Държавата

4.По-високи суми за  обезщетения на безработни и самотни родители

5.Изплащане на двойно/тройно и т.н./ майчинство при раждане на близнаци/тризнаци и т.н./

6.По-достъпно образование до завършване на основно такова-безплатни учебници и безплатни помагала

7.Отпадане на ДДС% за учебници и помагала за среден и по-висок курс на обучение

8.Отпускане на безплатни учебници и помагала до завършване на средно образование на деца инвалиди и на деца от социално слаби семейства

9.По-голям брой места в детска градина или ясла,чрез откриване на допълнителни групи в действащите такива и по-експедитивно построяване на нови учебни сгради,които да задоволят потребностите от нарастващия брой деца желаещи да постъпят в такова заведение

10.Месечни такси за детска градина и ясла, съобразени с месечните надбавки за дете/не е реално месечната надбавка да е по-ниска от изискуемата Държавна такса/

11.Законово дефиниране на понятието самотен родител. За самотен родител да се приеме всеки такъв,който сам отглежда,възпитава и изхранва детето си.

12.Законово регламентирано предимство при назначаването на дадена работна позиция  за майки с деца

13.Безплатно лечение за децата ни - и в собствената ни Държава  и в друга Държава, в която би могло да се извърши лечението

14.Осигуряване на реален достъп до всички обществени места на децата с увреждания, осигуряването на достатъчен брой учители за децата със специфични потребности , възможност за пълната им интеграция и отпускането на по-големи субсидии за техните семейства

Подпишете тази петиция


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Facebook