Подписка

В защита на проект за закон на предучилищното и училищното образование, ние - основни училища, средищни училища, СОУ, гимназии с профил „чуждоезиков” се обединяваме и заставаме против дискриминацията!

Приемът след 4-ти клас да се осъществява само в училища, които са средни (от І до ХІІ клас) с определен профил след начален етап на образование.

Обидно е да се смята, че качествено образование за учениците от V до VІІ клас може да се предлага само в математически гимназии. А основните и средните непрофилирани училища не предлагат ли качествено образование?

         В отговор на тезата, публикувана от МГ, че математическото мислене се развива от ранна детска възраст, предлагам тези гимназии да сменят своя статут и да се преобразуват в средни училища с математически профил, за да може надарените в тази област ученици да имат възможност да развият своя талант. Но получаването на право за прием на ученици в V клас в МГ автоматично води до дискриминация на останалите училища, които също предлагат качествено образование. Запазването на нерегламентираното в закон ползвано право до момента от МГ ще продължава да дискриминира и качествените преподаватели по математика в другите училища.

         Проектът за закон за предучилищното и училищното образование ясно разграничава училищата според етапа на образование, който те предлагат. Така качеството на образование ще отговаря на потребностите на ученика. Колеги, нека не се дискриминираме!!! Ако математическите гимназии искат да запазят своята „запазена търговска марка за качествено образование” – нека бъдат гимназии със статут на такива. Гимназии с профил „чуждоезиков” също са извоювали своята „запазена марка на езикови гимназии”, в които учениците получават качествено образование с възможности за реализация в световен мащаб.

         Проектът на закон за предучилищното и училищното образование трябва да се запази в тази си част и ясно да регламентира училищата, според етапа на образование, което те предлагат. Така със сигурност ще се гарантира и качеството на образование в България. Разрешаването на прием след ІV клас в МГ ще бъде абсолютна дискриминация за всички училища, които предлагат прогимназиален етап на образование!