За увеличаване на наказанията на насилниците на животни

         Въпреки,че вече близо две години в България би трябвало да има зоополиция,престъпленията и зверствата срещу животни не намаляват. Причините за това не са много,но за сметка на това са фундаментални.Към момента може да се каже,че зоополиция функционира само на територията на гр.Варна,Шумен,Добрич,София и отчасти Велико Търново.В останалите градове полицията просто отказва да влезе във функциите си.

          Това естествено има и своето обяснение. Реално според сега действащият Наказателен кодекс,насилието срещу животни се класифицира като леко престъпление и самата прокуратура твърде често дори отказва да образува досъдебно производство.Това обезмисля работата на полицията,води до чувство за безнаказаност у насилниците и чувство за безпомощност у нормалната част от обществото...

          Имайки предвид, че почти всички серийни убийци в миналото са изтезавали и убивали животни,че във всеки дом в който има домашно насилие,първата жертва е домашният любимец,може смело да се заключи , че насилието над животни е сериозен признак за психопатия и червена лампа за предстоящо извършване на най-тежките криминални престъпления. С оглед на това смятаме,че е недопустимо насилието над животни,убийството и организирането на боеве да се счита за леко престъпление,и да дава възможност на извършителите при призната вина да получават условни присъди.Към момента най-сериозното наказание е от пет години,което автоматично става условна присъда,а най-голямата глоба е до десет хиляди лева,като до сега не са налагани в България.

           В този ред на мисли смятаме,че промяна в Наказателният кодекс няма да реши всички проблеми,но ще сложи добро начало,ще отнеме възможността на нехайни прокурори да омаловажават този вид престъпления,ще даде възможност на полицията и зоополицията да бъдат ефективни,ще има превантивно действие, ще доведе до превенция на най-тежки престъпления и адекватни наказания на насилниците.  

           Подпишете петицията за да можем да се преборим за промяна на чл.325а и чл.325б с увеличаване на наказанията в разумни и справедливи граници и допълване на закона с някои пропуснати хипотези както следва:    

 Чл. 325а. (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода от седем до десет години и с глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева,а животните се отнемат в полза на държавата.

  (2) Наказанието е лишаване от свобода от осем до десет години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева, когато:  

1. деянието е извършено повторно;  

2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

  3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;  

4. боевете се заснемат с цел разпространение.  

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.

  (4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта предварително за престоящо извършване престъпление по ал. 1 и 3.     

Чл. 325б (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно  или противозаконно му причини  смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода от шест до осем години и с глоба от пет хиляди до дест хиляди лева.  

(2) Наказанието е от седем до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:  

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;  

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;  

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

  4. повторно.

  Чл.325в

(2)  В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до двадесет хиляди лева.

Чл.325г (1)Който прояви жестокост към гръбначно животно се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.

(2)Наказанието е до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева когато деянието по ал.1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни.

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

Чл.325д (1)Който като прояви небрежност или в разрез с установените със закон или наредба на компетентен орган начини и места, разпръсква или залага опасни или отровни вещества създавайки предпоставка от това да пострадат хора,диви или домашни гръбначни животни, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева ако деянието е извършено повторно.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Николай Добрев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...