За увеличаване на наказанията на насилниците на животни

         Въпреки,че вече близо две години в България би трябвало да има зоополиция,престъпленията и зверствата срещу животни не намаляват. Причините за това не са много,но за сметка на това са фундаментални.Към момента може да се каже,че зоополиция функционира само на територията на гр.Варна,Шумен,Добрич,София и отчасти Велико Търново.В останалите градове полицията просто отказва да влезе във функциите си.

          Това естествено има и своето обяснение. Реално според сега действащият Наказателен кодекс,насилието срещу животни се класифицира като леко престъпление и самата прокуратура твърде често дори отказва да образува досъдебно производство.Това обезмисля работата на полицията,води до чувство за безнаказаност у насилниците и чувство за безпомощност у нормалната част от обществото...

          Имайки предвид, че почти всички серийни убийци в миналото са изтезавали и убивали животни,че във всеки дом в който има домашно насилие,първата жертва е домашният любимец,може смело да се заключи , че насилието над животни е сериозен признак за психопатия и червена лампа за предстоящо извършване на най-тежките криминални престъпления. С оглед на това смятаме,че е недопустимо насилието над животни,убийството и организирането на боеве да се счита за леко престъпление,и да дава възможност на извършителите при призната вина да получават условни присъди.Към момента най-сериозното наказание е от пет години,което автоматично става условна присъда,а най-голямата глоба е до десет хиляди лева,като до сега не са налагани в България.

           В този ред на мисли смятаме,че промяна в Наказателният кодекс няма да реши всички проблеми,но ще сложи добро начало,ще отнеме възможността на нехайни прокурори да омаловажават този вид престъпления,ще даде възможност на полицията и зоополицията да бъдат ефективни,ще има превантивно действие, ще доведе до превенция на най-тежки престъпления и адекватни наказания на насилниците.  

           Подпишете петицията за да можем да се преборим за промяна на чл.325а и чл.325б с увеличаване на наказанията в разумни и справедливи граници и допълване на закона с някои пропуснати хипотези както следва:    

 Чл. 325а. (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода от седем до десет години и с глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева,а животните се отнемат в полза на държавата.

  (2) Наказанието е лишаване от свобода от осем до десет години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева, когато:  

1. деянието е извършено повторно;  

2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

  3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;  

4. боевете се заснемат с цел разпространение.  

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.

  (4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта предварително за престоящо извършване престъпление по ал. 1 и 3.     

Чл. 325б (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно  или противозаконно му причини  смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода от шест до осем години и с глоба от пет хиляди до дест хиляди лева.  

(2) Наказанието е от седем до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:  

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;  

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;  

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

  4. повторно.

  Чл.325в

(2)  В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до двадесет хиляди лева.

Чл.325г (1)Който прояви жестокост към гръбначно животно се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.

(2)Наказанието е до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева когато деянието по ал.1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни.

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

Чл.325д (1)Който като прояви небрежност или в разрез с установените със закон или наредба на компетентен орган начини и места, разпръсква или залага опасни или отровни вещества създавайки предпоставка от това да пострадат хора,диви или домашни гръбначни животни, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева ако деянието е извършено повторно.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Николай Добрев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )