За увеличаване на наказанията на насилниците на животни