Свобода за Георги Сарай

Вече 6 месеца той лежи в ареста несправедливо обвинен. До кога интересите на монополистите ще са по-важни от съдбата на българските граждани.

Справедливост и Свобода за Георги Сарай !