Предприемане на национални мерки в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия, в това число на лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица

Статистика
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...