Ветеринарни лекари срещу задължителното членство в БВС

1. Протестираме срещу задължението да членуваме в една професионална организация.  Осъзнаваме необходимостта и ползата от членство в съсловна организация, но настояваме да бъде гарантирано правото ни на избор в коя професионална организация да членуваме. Това наше мнение е в пълен синхрон със становището на КЗК (Комисия за Защита на Конкуренцията) от 14.03.2012. В момента има три регистрирани по българското законодателство и работещи професионални организации на ветеринарните лекари: Съюз на Ветеринарните Лекари в България (СВЛБ), Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Дребни Животни (БАВЛДЖ) и Български Ветеринарен Съюз (БВС). И трите са пълноправни членове на Федерацията на Ветеринарните Лекари в Европа (FVE).

2. Ние сме за обединяването на професионалните  ветеринарни организации на федеративен принцип, защото така се съчетава автономността на отделните групи в колегията заедно с правото на глас и задължението да се спазват общи принципи.

3. Убедени сме, че основна задача на една професионална организация е да осигури условия за непрекъснато професионално образование и развитие на членовете си. Заявяваме, че образователната дейност извършвана от БВС е незадоволителна и крайно недостатъчна. Това е тежко нарушаване на основно право на членовете на БВС (чл. 18, ал.5 от Устав на БВС: ”Членовете на БВС имат право:... да се ползват от помощта на организацията за професионалното си усъвършенстване.”). Смятаме за несправедливо членството в една професионална организация да е задължително, а основни права на членовете й да не са гарантирани.

4. Смятаме определянето на минимални цени на услуги изпълнявани от ветеринарните лекари за ненужно и неправилно. Подкрепяме становището на КЗК от 14.03.2012 да бъде премахната възможността БВС да определя минимални цени за извършване на ветеринарномедицински дейности. Смятаме, че е по-правилно определянето на минимални знания, които ветеринарните лекари трябва да усвояват ежегодно. Това по естествен път ще покачи качеството на ветеринарномедицинските услуги, а оттам и възможностите за по-достойно заплащане.

5. Считаме изискването ветеринарните лекари да упражняват дейността си само на територията на един ветеринарен участък за несъвместимо със свободния пазар на стоки и услуги . Подкрепяме становището на КЗК от 14.03.2012 то да бъде отменено.

6. Подкрепяме становището на КЗК от 14.03.2012, че е неоправдано изискването управител на ветеринарно лечебно заведение да има три години професионален опит и предложението то да отпадне.

7.Подкрепяме становището на КЗК от 14.03.2012, че трябва да бъде отменено правомощието на БВС да определя ежегодно броя и поименния състав на регистрираните ветеринарни лекари, с които да бъде сключен договор за изпълнение на държавната профилактична програма.

8. Подкрепяме становището на КЗК от 14.03.2012, че трябва да отпадне предвиденото в Устава на БВС правомощие Съюзът да взема решение, на кои членове да се предоставят ветеринарни лечебници - държавна собственост за безвъзмездно ползване.

9. Не одобряваме, че единствената реална дейност на съсловната организация се състои в решаването на финансови взаимоотношения между БВС (участъкови лекари) и Министерството на Земеделието и Храните. Голям брой ветеринарни лекари с други приоритети (образование, професионално развитие, подобряване на качеството на ветеринарно-медицинските услуги) губим от конфликтите между БВС и държавата. Категорично сме против задължителното членство в професионална организация (БВС), която защитава тесни интереси.


Група ветеринарни лекари    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Facebook