За прекратяване измамите на МТЕЛ и защита на потребителите


В качеството си на правоспособни потребители не сме доволни от некачествените и нереално високо платени услуги на мобилният оператор МТЕЛ (Мобилтел ЕАД) със седалище София 1309, ул. "Кукуш" № 1.
Ние, долуподписаните, желаем да бъдем компенсирани от мобилният оператор МТЕЛ поради нарушаване на потребителските ни права няколкократно. В качеството си на европейски граждани и потребители Мобилтел ЕАД нарушава следните права:

1. Договорите трябва да бъдат справедливи за потребителите.
2. Потребителите не трябва да бъдат подвеждани.
3. Забраняват се практиките на търговия, стремящи се да задължат потребителите да купуват услуги, които не са искали.

Подпишете тази петиция

Попълнете формуляра по-долу, за да подпишете тази петиция, която е създадена от Кристина Димкова. Авторът на петицията ще види цялата информация, която предоставяте в този формуляр.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook