За прекратяване измамите на МТЕЛ и защита на потребителите