Спри изгарянето на мъртвородените бебета като биологичен отпадък

http://poppies-for-mary.org/wp-content/uploads/2013/06/Baby_small1.jpgДо: Народното събрание на Република България

До: Министерски съвет на Република България

 

Уважаеми дами и господа министри,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета. Това е изключителна травма за техните родители. В същото време те нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си. Всички тези бебета, независимо в кой месец са родени, включително починалите непосредствено след раждането си, на практика стават собственост на болницата, която ги изгаря като "биологичен отпадък", заедно с всякакви други болнични отпадъци. Така родителите не могат дори да получат урна с прахта на бебето си или гробно място, което да посещават - изключително важен момент от процеса на скърбене.

Подобна нехуманна практика - всички тези бебета да бъдат изгаряни - не съществува в останалите страни-членки на Европейския съюз.

Настоявам за незабавното преустановяване на тази жестока практика, посредством съответната нормативна реформа.  

Причина за изгарянето на мъртвородените или починалите непосредствено след раждането си бебета като биологични отпадъци са съществуващите текстове в Закона за гражданската регистрация и Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. В момента се изисква наличието на акт за раждане и акт за смърт, ЕГН и име, за да се случи погребение или кремация. Мъртвородените бебета няма как да получат всички тези документи.

Ние, долуподписаните граждани и организации, настояваме за съответните незабавни промени, които да позволят тези бебета да могат да бъдат погребвани или кремирани само с наличието на акт за раждане (актът, издаден по смисъла на чл.48, ал.4 изречение последно от Закона за гражданската регистрация).

Редица международни изследвания категорично доказват изключителната важност на сбогуването с починалото дете за траурния процес на родителите. При родители, които са получили възможност да погребат или кремират бебето си, се наблюдават значително по-малко депресивни и тревожни разстройства и по-бързо възстановяване.

Вярваме, че ще предприемете необходимите стъпки за промяна на нормативната уредба в най-кратък срок.

Български хелзинкски комитет

Фондация "Макове за Мери"

Сдружение "Естествено"

Фондация "Родители за родители"

Асоциация "Родители"

Фондация "Асоциация Анимус"

Алианс на българските акушерки

Асоциация на българските дули

Българско дружество по психодрама и групова терапия

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ)

Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Фондация "Същност"

Сдружение "Родилница"

Сдружение "Център за образователни инициативи"

Списание "9 месеца"