Категорично съм против производството на биполярни оловно-кисели батерии на територията на Община Враца и настоявам за смяна на управлението на РИОСВ–Враца

I. СРЕЩУ: Реализиране на инвестиционно предложение на „Монбат ЕН БИ ПИ“ ЕАД за „Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии“ на територията на област Враца.

ОСНОВАНИЕ:
Предложената инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии не съответства на „добрите международни практики“, което в комбинация с екологичен контрол, злоупотребяващ с приложимата нормативна база, води до унищожаване здравето на хората.
Оловото е изключително опасно и в най-малки дози за човешките и животински организми, поради което прилагането на аналогични технологии се ограничава, за да не се подлага на риск живота и здравето на местното население.
II. ЗА: Основна промяна в работата на РИОСВ–Враца и освобождаване от работа на длъжностни лица, заявили в жалба до МОСВ, че не могат да работят с младши експерт Георги Караиванов с цел прикриване на собствените им злоупотреби, като елиминират единствения обективно работещ експерт.
ОСНОВАНИЕ:
Длъжностните лица от РИОСВ-Враца, автори на гореуказаната жалба, системно злоупотребяват с екологичното законодателство, не зачитат основни граждански права за информираност относно състоянието на околната среда и грубо налагат несъвместими с обществения интерес корпоративни интереси.
По смисъла на заявеното от жалбоподателите и обективния факт, че Г. Караиванов не е уволнен, се изисква авторите на гореуказаната жалба да напуснат работа, защото в противен случай са заявили неверни обстоятелства.
III. ДОКАЗАТЕЛСТВО, че изложеното в петицията е правилно, са множеството случаи на компрометиран екологичен контрол на РИОСВ-Враца, сътворил несъвместими с нормалния човешки живот нарушения на екологичното законодателство, както следва:
1. огромна опасност от незаконосъобразно съхраняване на 110 тона сяровъглерод;
2. замърсяване с канцерогенни вещества (фурани и формалдехиди) от леярни без комплексно разрешително, с последвала авария, още по голяма замърсяване и инвалидизиране на работник в нея;
3. съмнителни действия с изключително опасни химически вещества, открити в бившия военен завод „Гаврил Генов“, включително особено опасния червен живачен окис;
4. престъпни бездействия с италианския боклук и в резултат погълнати огромни количества канцерогенен тонер;
5. трайно замърсяване от инсталация за биомаса в с. Царевец, община Мездра и поставяне в риск на местното население от системни нарушения на екологичното законодателство.
ПРИЗОВАВАМЕ ВИ: Вашият подпис е протест срещу злоупотреби с обществен интерес от РИОСВ-Враца и против строеж на всяка обработваща олово инсталация на територията на община Враца, която е в близост до Природен парк „Врачански Балкан”, част от който е природен резерват „Врачански Карст”
ИЗВИНЕНИЕ: Промените в структурата и вида на петицията се наложиха от специфични изисквания за допустимост на Европейската комисия по петициите.
Приемете нашите извинения!
Работим за интереса на гражданите и приемаме подкрепящи документи, които биха ни помогнали за постигане на общата ни цел в защита на обществения интерес!

93157597_10221835286141841_8680203989834268672_o.jpg

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Спаси Враца да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook