ПОДПИСКА срешу някои ограничения на скоростта във Варна и на отсечката Варна - Златни пясъци

1. Новия бул. Левски е изцяло без възможност пешеходци да стъпят на него, никъде няма пешеходни пътеки и е с изградени подлези и надлези, а ограничението е 50 км/ч.

2. Отсечката на бул. Княз Борис I от Икономическия университет до сп. Почивка е с изградени подлези на всяка спирка, а на места и между спирките, никъде няма пешеходни пътеки. Почти навсякъде има високи огради, за да не могат пешеходци да пресичат. Преди години ограничението на скоростта беше 80км/ч, а сега е 50км/ч.

3. Отсечката от  сп. Почивка до Слънчев ден е с изградени подлези на всяка спирка,  никъде няма пешеходни пътеки, навсякъде има високи мантинели, за да не могат пешеходци да пресичат. а ограничението е 60 км/ч. 

4. Отсечката от  Слънчев ден до края на този четирилентов път в посока побити камъни има 2 пешеходни пътеки, навсякъде другаде има високи мантинели, за да не могат пешеходци да пресичат. а ограничението е отново 60 км/ч. 

Предлагам разрешената скорост на тези отсечки да се вдигне на 80-90км/ч, каквато е практиката при подобни отсечки във София и други големи градове. Там където има пешеходни пътеки да се сложат светофари за пешеходци.

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Венелин Дянков да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...