Граждани срещу изграждането на младежки център в с.Ичера

Уважаеми Дами и Господа,

Ние, долуподписаните граждани, в качеството си на заинтересовани страни, не сме уведомени по надлежния ред за изграждането на „Център за младежко обучение и включване Ичера“ в с. Ичера, общ. Сливен по проект, спечелен от община Сливен в партньорство със сдружение „Жажда за живот" в рамките на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.  Нито един от партньорите бенефициенти не е провел информационна кампания сред нас, която да осигури прозрачността при изпълнението на проекта, нито е потърсено мнението ни за него и затова сме ПРОТИВ изграждането на този център в с. Ичера.

За нас тишината и спокойствието в селото, сигурността, която то предлага на посетителите и гостите си, заедно с природните дадености и неговата история определят уникалната му атмосфера. Желанието ни е да запазим всичко това и смятаме, че МЯСТОТО НА МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР НЕ Е В ИЧЕРА. Уважаваме целите на проекта и вярваме в резултатите от него, но настояваме община Сливен да преразгледа решението за изграждането на младежки център в селото.


Срещу Младежкия Център    Свържете се с автора на петицията