Петиция за равни изборни права на българските граждани (АБГ)

До г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България

до г-н Емил Стоянов, евродепутат

до участниците в конференцията в Брюксел на 7.-8. ноември 2012 год на тема "Политики за българите в чужбина"

 

Ние, български граждани по света и у нас, както и членове на общности, обединени в АБГ - Асоциация на българските групи, които не желаят да участват в тази конференция поради причини посочени в "Официално становище", се обръщаме към Вас със следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние осъзнаваме и заявяваме, че главен инструмент за постигане спазването на демократичните принципи в България е

равноправието на всички българските граждани съобразно чл. 26, 1 от Конституцията на Република България и премахването на дискриминацията на българските граждани по света от страна на Република България

и за постигане на тази цел искаме

парламентарно представителство на българските граждани по света чрез демократичен избор на народни представители от редиците на българските граждани по света в Народното събрание на Република България.

Тази тема включва всички останали въпроси, посочени в „Официално становище“ от 10.09.2012 год., както и проектите, посочени в „Отговор до Президентството“ от 15.09.2012 год., например

- подобряване на икономическата, правната, образователната и културната ситуация в България и създаване на благоприятни условия в страната за завръщане на емиграцията
- обединение на нацията и премахване разделението на „българи в България“ и „българи в чужбина“.
- участие на българските граждани по света в управлението на страната
- приравняване на избирателното право на бълг. граждани по света с това на българите в страната
- активно и пасивно избирателно право за бълг. граждани по света и у нас
- избирателни райони и избирателни секции за бълг. граждани по света
- консулски отдели и подобряване обслужването, комуникацията и лобирането за България
- здравно осигуряване в България и проблемите на бълг. граждани по света, свързани с него
-
избори по пощенски и електронен път

С уважение

Велка Йордан-Йонкманс, Германия

Силвия Иванова Калиновска, Испания
(АБГ – Асоциация на българските групи)


Велка Йордан-Йонкманс    Свържете се с автора на петицията