СТОП НА "РЕСТАРТИРАНЕТО" НА ПЪРВИТЕ ДВЕ ПРОГРАМИ ПО ПРОЕКТ 42 НА ПВУ КУЛТУРА

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО 

г-н Найден Тодоров - Министър на Културата

Министерство на Културата

г-н Иван Иванов - директор на Дирекция “Централно координационно звено 

Министерство на Финансите

г-жа Диана Димитрова - Изпълнителен директор на Национален фонд “Култура”

Национален фонд “Култура”

 

Във връзка с позиция, представена от Министъра на Културата - г-н Найден Тодоров и изпълнителния директор на Национален фонд “Култура” - г-жа Диана Димитрова, в рамките на проведена пресконференция в София и новина на сайта на Министерството на Културата от 25.06.2024 г. представяме своята позиция и въпроси.На 25.06.2024 г. на пресконференция Министъра на Културата - г-н Найден Тодоров обяви, че заради откриване на несъответствия в условията на първите две програми – по проект 42 на Плана за възстановяване и устойчивост, на 28 юни, петък, за обществено обсъждане ще бъдат публикувани новите условия по програмите.” 

Тази новина е много изненадваща особено няколко месеца след като бе отворена програмата на 22.02.2024  (за справка ИСУН 2020) и няколко дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения по втора сесия на BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“. 

Тук веднага възникват няколко въпроса.

1. Първо  за  какви “несъответствия” говори Министър Тодоров. Несъответствия с какво, с кой нормативен документ? Има ли официално получени забележки от Европейската комисия във връзка с пуснатите за прием процедури и ако да, кога и какви? На запитване до Национален фонд “Култура” бе отговорено, че при тях няма подобни напътствия от страна на Министерство на финансите, което да е дошло от Европейската комисия като препоръка или забележка, а Национален фонд “Култура” е определен като структура за наблюдение и контрол по ПВУ за цитираните проекти. 

ВЪПРОС: Апелираме Министър Тодоров да отговори какво е получено, от кой орган и ако има препоръки какви са те и защо към днешна дата се предприемат действия преди края на обявена процедура?

2. На следващо място, нека обсъдим така наречените забележки, които Министерството на Културата и Национален фонд “Култура” (органа утвърдило същата тази процедура) имат. 

Предвижда се прилагане на “Облекченията в три основни посоки според изявлението на Министъра:

1)Изискваната минимална дейност в културата за кандидатстващите организации се намалява от 3 години на 1 година; 

2)Вече ще бъде допустимо международно партньорство; 

3)Самофинансирането се намалява от 20% на 10%.

 

1. По схема Създаване на български продукции няма критерий за допустимост “кандидатстващата организация развива дейност от 3 години”. 

Изглежда сякаш някой „умишлено“ подвежда Министър Тодоров. При справка с насоките за кандидатстване се вижда, че т.нар. „облекчения“ съществуват и в настоящата обявена програма BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“. 

Историята на кандидатстващата организация дава предимство при ограничен бюджет, т.е. подадени повече проекти от наличния бюджет се оценяват по критериите за качество и организация с повече опит съответно получава и повече точки по този критерий. Следва ясно да бъдат разграничени критерии за допустимост и критерии за качество

2. Самофинансирането по програма „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ е 10 % и в този ред на мисли възниква въпросът:  Какво точно ще се промени? 

3.Казусът с партньорството буди още по-голямо недоумение. Партньорството е допустимо и в досегашните насоки, още повече - то е описано като „препоръчително“. Ограничение за вида на партньора няма, местен, международен, това зависи от преценката на кандидатстващата организация и дизайна на проектната и идея.  

Би било ценно също така в позицията от страна на Министерство на Културата и Национален фонд “Култура” да присъства ясно разграничение на двете цитирани програми, които имат различни условия и са насочени към различни културни оператори в страната.

Продължаваме с цитата от пресконференцията:

“Ние рестартираме програмите по Плана, за да направим възможно за повече културни организации да кандидатстват и да се възползват от средствата.“, посочи министър Тодоров.“

Министър Тодоров, призоваваме Ви да се запознаете детайлно с насоките за кандидатстване, по които вече от 4 месеца работят десетки културни организации. 

Нещо повече от това - културните оператори не само работят, а са и подали проектни предложения, в които е вложен немалък интелектуален и финансов ресурс и най-важното - разчитат на финансиране, което е било предварително представено в конкретни срокове. Да, всички са наясно, че има конкурентен принцип и не е ясен крайния резултат, но следваше да е ясен крайният срок. Нека не забравяме, че има предварително посочен в условията за кандидатстване срок за оценка, който изтича до дни за вече проведената Първа сесия и също така нека не забравяме, че насоките за кандидатстване допускат финансиране и на средства,  които са направени след моментът на кандидатстване и преди сключване на договор за финансиране, което означава, че има организации, които не просто са програмирали събития, за които са подали проектно предложение, но най-вероятно вече са реализирали дейности по тях. 

Тук е много важно да обърнем внимание на начина, по който се протичат работните процеси в културния сектор и да не забравяме, че той е много по-специфичен в същността си от други сектори. Министър Тодоров, Вие сте артист и сме сигурни, че предвид опита Ви в сферата, в която се развивате професионално, Вие самият сте запознат с особеностите на планиране, програмиране, провеждане, мониторинг и отчет на културно събитие, но изявлението Ви в качеството на Министър на културата във връзка с предвиденото спиране на програми по Плана за възстановяване и устойчивост, води до недоумение от наша страна.

В изявлението се посочва, че по Първата програма - „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“, са постъпили едва 143 кандидатури, при минимален очакван брой 188, а по втората програма – за разпространение, има 6 кандидатури, при минимален очакван брой 15. 

„Това показва, че първоначалните условия са били наистина тежки“, подчерта министър Тодоров”.

Предвид факта, че програма „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ се провежда в 4 сесии, по Първа сесия са постъпили 143 проекта, а минималния очакван брой за програмата е 188, това означава само и единствено голям интерес. Апелираме към това да бъде посочено към днешна дата (27.06.2024 г.) колко са подадените в системата на ИСУН проекти по Втора сесия. 

Спирането на процедурата не означава рестартиране, а обявяване на прием с нови условия, на които може би подадените вече проекти няма да отговарят. Подадените до момента общо 143 проекта по Създаване и 6 проекта по Отворени пазари все едно не са подавани и конкурентната им преднина във връзка времето на подаване (посочена в условията на програмата) няма да бъде зачетена.

В същността си този акт (спиране на процедурата на този етап) от Ваша страна би означавал изтриване на труда на всички културни организации, подали своите проекти  и  труда на още незнайно на този етап колко организации, които са подготвили проекти по Втора сесия.

Този развой на ситуацията, който предлагате, означава вероятно нулева година за творческия сектор, който е предвидил след проведената информационна кампания от страна на Национален фонд “Култура” дейност, която вече е стартирала за някои организации.

Можете ли да уверите сектора, че при пускане на нови условия административно ще бъдат прехвърлени старите проекти? Нека вземем предвид факта, че те отговарят на старите условия и може да са дори недопустими по новите условия. Също така можете ли да ни уверите, че Национален фонд “Култура” към днешна дата разполага с екип, който да ръководи процесите за осъществяване на планираните в Плана за възстановяване и устойчивост програми и дейности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Притеснителен брой кандидати - Съгласно обявените условия 188 са очакваните проекти в четирите сесии на програма  „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“. 

Засега е проведена само Първа сесия на посочената програма. Предвид минималния и максималния праг описан в условията (70 000 - 142 000 лв.) и броят, подадени проектни предложения - 143, бихме могли да предположим, че общата стойност на проектите е близка до или надвишава 15 млн. лв. Важно е да споменем, че при бюджетът, който бе обявен за Първа сесия се равнява точно на 15 млн. лв. Посочените цифри показват силен интерес от страна на културния сектор за безпроблемно справяне с процедурите в настоящия им вид. Програма „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ предвижда общо четири сесии. Втора сесия е все още отворена за кандидатстване и щом интересът по Първа сесия беше толкова голям, бихме предположили, че това е индикация, че ще кандидатстват не малко организации и по останалите сесии. Отново апелираме за справка във връзка с броя на подадените към днешна дата (27.06.2024 г.) проектни предложения на Втора сесия на програма  „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“. Не е маловажно да се вземе предвид, че посочените основни три промени, които спирането на процедурата предвижда, всъщност не следва да бъдат наричани промени, тъй като програмата не ги забранява или рестриктира. Важно е да се обърне внимание по-скоро на начина на сключване на договори и изплащане на суми, а не са посочените в рамките на пресконференцията “казуси”.

2. Резултати от проведеното обществено обсъждане

“Изпълнителният директор на НФК Диана Димитрова допълни, че в момента се работи усилено по новите условия и призова културният сектор да бъде активен в общественото обсъждане, което започва този петък. Тя благодари за съдействието, което получава от Министерството на културата и Министерството на финансите.” 

Министър Тодоров, бихте ли предоставили справка - Вие или временно изпълняващия длъжността Изпълнителен директор на Национален фонд “Култура”, колко и какви са били поставените въпроси от културни дейци и културни организации както и мнения и становища от вече проведеното обществено обсъждане? 

3. Административни аспекти на казуса

Господин Тодоров, има ли яснота във връзка с административните аспекти на сегашната процедура за кандидатстване, която  е утвърдена със заповед, и която е влязла в сила и съответно е стабилен административен акт. Извършена ли е консултация с юристите в Министерството на Културата? Вярно ли е, че нова заповед за спиране на процедурата подлежи на обжалване - в конкретния случай от поне 150 заинтересовани лица, които са участвали на този етап, чиито права и законни интереси тя ще засегне?  От своя страна означава ли това съдебно производство и какви последици би донесло то за всички замесени лица? Наясно ли сте, че дори и една жалба означава спиране по съдебен ред на цялата процедура за неизвестен срок, който може да се проточи с месеци и това вече е реална заплаха за реализирането на ПВУ?Надеждата ни е да отговорите на поставените въпроси преди да предприемете мерки!Вярваме, че създаването на културни политики е съвместно усилие, в което бихме се радвали да сме равноправно включени.

Благодарим Ви предварително за проявеното разбиране и здрав разум в създалата се ситуация, за която вярваме има верен ход и той е както Ваш, така и наш ангажимент!

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Сектор "Култура" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...