Петиция против провеждането на присъствени семестриални изпити в СУ "Св. Климент Охридски"

Студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в това число и тези от специалност „Право“, настояваме за провеждане на онлайн семестриални изпити по всички дисциплини, включително, ако се налагат промени в нормативната уредба относно специалност „Право“ – например, НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Право' и професионална квалификация 'Юрист', те да бъдат извършени преди началото на лятната изпитна сесия!

С оглед разпространението на заразата COVID-19 в страната ние сме ТВЪРДО ПРОТИВ завръщането и събирането на хиляди хора от цяла България в университетските аудитории, тъй като това ще доведе до превръщане на сградата на университета, a и на цели квартали в различни градове в страната (например Студентски град в София и други) в ОГНИЩА на коронавируса! Освен това допълнителни рискове от разпространение на заразата създава и пътуването на студентите от съответните населени места до София и обратно, както и придвижването с градския транспорт из града!

Нито един университет в страната, още по-малко Софийският университет „Св. Климент Охридски“, не е подготвен за провеждане на присъствени семестриални изпити в аудиториите, защото не е възможно да се избегне струпването на много хора на едно място – дори такива условия да бъдат създадени в самите аудитории, то никой не може да гарантира, че ще се предотврати струпването на стотици студенти пред съответната аудитория/кабинет и в коридорите на университета!

Освен това – както сочат данните от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, младите хора са приносители на заразата дори без да проявяват симптоми, което означава, че събирането дори на десет човека на едно място при наличие на един заразен излага на риск още стотици хора – останалите студенти, техните преподаватели, техните семейства и приятели!

СУ „Св. Климент Охридски“ е напълно технически обезпечен да проведе онлайн семестриални изпити, включително и по специалност „Право“, по същия начин, по който цял семестър успешно се провеждат онлайн занятия, колоквиуми и други форми на проверка на знанията на студентите – например в различни онлайн платформи като Moodle, Zoom и други!

С оглед обстоятелството, че студентите от специалност „Право“ сме длъжни да положим поне три задължителни изпита, а това обстоятелство е налице и при други специалности, СУ „Св. Климент Охридски“ създава опасност не само за живота и здравето на студентите, но и на техните семейства, преподаватели и приятели!

Семействата на студентите също са изключително обезпокоени от възможността за провеждане на присъствени семестриални изпити в университетските аудитории и не желаят животът и здравето на децата им да бъдат изложени на риск при наличието на достатъчно технически възможности за провеждане на онлайн семестриални изпити, включително и по специалност „Право“!

С оглед гореизложеното студентите от СУ „Св. Климент Охридски“, включително и тези от специалност „Право“, НАСТОЯВАМЕ предстоящата изпитна сесия да бъде проведена изцяло ОНЛАЙН!


Студенти от СУ "Св. Климент Охридски"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Студенти от СУ "Св. Климент Охридски" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...