ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА СИЛВИЯ ДРАЙЧЕВА

ДО Министъра на образованието и науката

Областен управител на област Враца

Началника на Регионален инспекторат на МОН

Кмета на община Враца

Вече 15 години Силвия Драйчева е несменяем директор на ЕГ „Йоан Екзарх” гр. Враца. През този период гимназията постигна известни успехи благодарение на труда и ентусиазма на учителите от по-старото поколение, съчетани с инициативността на младите учители. Но задълбоченият и всестранен анализ на резултатите от многообразната дейност на училището показва, че през последните години гимназията загуби репутацията си на едно от водещите профилирани учебни заведения в Северозападна България.

От авторитета на известната в цялата страна Френска езикова гимназия, а по-късно Езикова гимназия, не остана почти нищо. Отпаднаха паралелките с изучаване на френски, немски и испански език. Традиционно силно развити извънкласни форми на работа и дейности останаха само спомен.- експедиционно-туристическа, спортна, екологична; фестивали, вечери на езиците, екскурзии с учебна цел, конкурси, състезания, участия в прояви на регионално и национално равнище.

Ликвидирани са учебните кабинети по основните предмети, както и езиковите центрове по френски и английски език.

Не се организира ежегодния традиционен патронен празник на гимназията на 17 май.

Многобройните публикации / над 60 на брой / в местния и национален печат предизвикаха проверки от страна на РИО на МОМН и МОМН. В констативните протоколи, останали скрити за учителската колегия и широката общественост, са посочени голям брой нарушения от различен характер и съответните предписания за тяхното отстраняване.

От страна на директорката няма съответната адекватна реакция.

През целият период на поста директор Драйчева в рамките на 2 години беше зам. кмет на община Враца, една учебна година- като учител в училище в Бостън, САЩ, и още половин учебна година в Англия. Поради липса на елементарни професионални и управленски качества госпожата беше отстранена от поста на зам. кмет, дисциплинарно и скандално уволнена от бостънското училище и преждевременно освободена от училището в Англия.

Понастоящем в училището цари страх, недоверие, атмосфера на доносничество и подмазване, толериране на определен кръг приближени учители. Липсва творческа атмосфера, основен ръководен принцип на директорката е „ Разделя и владей „ . Увеличава се броят на преместващите се ученици в други училища, видимо намалява приема

Главен виновник за настоящото незавидно състояние на гимназията е директорката Силвия Драйчева въпреки, че тя умело и безскрупулно прехвърля негативите върху други фактори.

На основание на всичко гореизложено ние смятаме, че С. Драйчева не притежава необходимия авторитет, професионални и личностни качества, поради което тя незабавно трябва да бъде отстранена от заемания пост.

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 

Бъдете активни, гласувайте и споделяйте !

Ако желаете Вашият глас да бъде отчетен, но никога да не се обявява, направете съответната отметка !

 


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията