Шанс за живот на хората с Фамилна Амилоидна Полиневропатия (Famil