Правосъдие за собствениците на кобилата при метрост. Г.М.Димитров