ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ХОРАТА С РЕВМАТИЧНИ И МУСКУЛНОСКЕЛЕТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

В България над 100 000 са хората с ревматични заболявания, които се характеризират с общо възпаление, което затруднява нормалното функциониране на имунната система. Това са хронични заболявания, към които спадат ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит и др. Възпалителните процеси причиняват  трайни увреждане на органи, които могат да доведат до сериозни усложнения и смърт.

Ние от пациентските организации, представляващи хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания в България настояваме за 100% финансиране от страна на държавата на необходимото медикаментозно лечение и рехабилитация.

Настояваме за подобряване на лечението и качеството на живот в следните области:

1. Реимбурсация: Във всички европейски държави освен в България  държавата поема 100% от лечението с биологични препарати, а у нас 75%. Настояваме тази практика да се установи и в България.

2. Оптимизиране на достъпа до биологична терапия: В момента в България има само 3 Експертни лекарски комисии за предписване на биологична терапия за ревматични заболявания – в София, Пловдив и Варна, и само 1 една за деца с ревматични заболявания, която се намира в София. Настояваме за оптимизиране на достъпа до  биологична терапия, за да се избегне забавяне на лечнието, което води до тежки усложнения за хората, страдащи от ревматични и мускулно-скелетни заболявани.

3. Разширяване на пакета от дейности, свързани с диспансеризацията на хората с ревматични и мускулноскелетни заболявания

  • Увеличаване броя на направленията за преглед при специалист;
  • Включване на рехабилитация 2 пъти годишно по 14 дни;
  • Задължителна диспансеризация от общопрактикуващите лекари (в момента диспансеризацията се осъществява от ревматолозите), което ще даде възможност за създаване на своеобразен регистър на хората с различните ревматични заболявания.

4. Включване на повече специалисти при проследяване състоянието на хората с ревматични заболявания и изследвания за пациентите със заболявания:

  • Поне 1 път в годината прегледи при кардиолог, гастроентеролог, ендокринолог, пулмолог, изследване за остеопороза.

5. Покриване на регулярните изследвания по критериите на НЗОК на хората, прилагащи лечение с биологични медикаменти: биологичната терапия налага провеждането на регулярни изследвания с цел проследяване на общото състояние, които не винаги се поемат от НЗОК.

Сдружение “Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България” – пълноправен член на Европейската лига за борба с ревматизма(EULAR) и АГОРА

Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“  -  член на Национална пациентска организация


“Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България” и „Асоциация на пациентите с рев    Свържете се с автора на петицията