ОСТАВКИ НА ЦЕЛИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БСП, ДПС, АТАКА И ГЕРБ!

До: Парламент на Република България и централите на БСП, ДПС, АТАКА и ГЕРБ,

Главен прокурор на РБ.

Ние долуподписаните, изискваме от вас, ръководствата на политически партии БСП, ДПС, АТАКА и ГЕРБ, да подадете незабавно и безусловно оставките си, от всякаква публична и държавна позиция, включително но не и лимитирана до: парламент на РБ, политически партии, правителство на РБ, включително държавни организации със или без стопанска цел, както и включително от предприятия с миноритарно държавно участие.

Ние също изискваме и незабавната и безусловна оставка на цялото правителство и Главният прокурор на РБ г-н Цацаров и окончателното му лишаване от право да заема държавен пост до живот.