За здравето на нашите недоносени деца

Законът за здравето и Законът за здравното осигуряване ясно подчертават, че децата са приоритет в националната здравна стратегия, но на практика ситуацията е различна. Всяко десето дете в България се ражда недоносeно и тази тенденция се затвърждава през последните години. Недоносеното дете има шанс да оцелее и да расте здраво, единствено в случай че раждането премине сигурно и бебето се обгрижва правилно след това. Но и до днес няма единни стандарти за качество, гарантиращи добро обгрижване на всички бременни жени, както и на новородените и недоносените деца.

 

Ние, от Фондация „Нашите недоносени деца“, се застъпваме за най-малките членове на нашето общество! За да дадем на всяко бебе в България шанс за успешен старт в живота!

 

Настоящата петиция на Фондация „Нашите недоносени деца“ се стреми към въвеждането на единни стандарти за повишаване на качеството на грижите за недоносените новородени и техните родители. Петицията ще бъде внесена в Министерство на здравеопазването с коипе до НЗОК. 

 

Искания:

1. Широкообхватни информационни кампании с цел осигуряване на обществена информираност по проблема. Информираността на бъдещите родители е първа и задължителна стъпка към превенцията.

2. Осигуряване на психологическа подкрепа за родителите, сблъскващи се с тежки изпитания веднага след раждането /преждевременно раждане, здравословни проблеми или смърт/ по време на болничния престой и след това.

3. Обучение на специалисти-неонатолози в съответствие с европейските стандарти в грижата за новородените и осигуряване на достойни условия на труд, за да се противостои на липсата на квалифицирани кадри в областта.

4. Осигуряване на специална следболнична помощ, рехабилитация и профилактика, за да се гарантира оптималното развитие на недоносените деца.

5. Осигуряване на достатъчно информация от квалифицирани специалисти, за да се даде сигурност на родителите.

6. Наличие на качествена специализирана апаратура във всички неонатологични отделения в страната, за да се гарантира правото на живот и качествено здравеопазване за всяко дете.

7. Национални политически планове за действие - превенцията на преждевременното раждане е нужно да бъде национален приоритет.

8. Осигуряване на семейно ориентирана среда по време на болничния престой на новороденото - неоспоримо човешко право е семействата да бъдат заедно, особено в този труден момент.

9. Насърчаване и осигуряване на необходимите условия и информация, за да получават новородените най-доброто за техния растеж и развитие - майчината кърма.

10. Въвеждане на работеща единна регистрационна система за преждевременните раждания, като основа за проследяване и последващи грижи.

 

 

Дай гласа си за недоносените деца! За успешен старт в живота!

                                


Фондация "Нашите недоносени деца"    Свържете се с автора на петицията