Продължаване на предприетите мерки и програми в сектора на културата в 2021 г.

През 2020 г. Министерство на културата предприе редица мерки за подкрепа на сектора в ситуацията, породена от пандемията от коронавирус и наложеното извънредно положение. Част от тях бяха социални и целяха да осигурят навременна подкрепа на най-засегнатите групи. Друга, по-голяма част обаче, са дългоочаквани решения. Те бяха крачка към предприемането на крайно необходими действия и устойчиви политики за стабилността и развитието на професионалистите и организациите в сектора, за които те настояват от години. 

Апелираме тези мерки, както и одобрените във връзка с тях програми и бюджети да бъдат продължени и доразвити през 2021-ва година, като се превърнат в устойчиви политики на Министерство на културата занапред. 

От индикативния бюджет на  Национален фонд „Култура“, публикуван на сайта на фонда, както и от бюджета за култура, публикуван в Държавен вестник виждаме, че  голяма част от новите програми са продължени с намален бюджет. Още по-тревожна е ситуацията с програмите за подкрепа в Министерство на културата, които се администрират от дирекциите по изкуства. Заложените по тях бюджети са под нивото от 2019 г., а за част от тях не е предвидено никакво финансово обезпечаване.

Алармираме, че по този начин направените важни крачки през 2020 г. остават без продължение и реално не изпълняват целта си да подпомогнат и развият сектора! 

Настояваме да осигурите реализацията на всички изброени по-долу програми и мерки, тъй като те са крайно необходими и стратегически важни за развитието на българската култура и изкуство в съвременността!

По-конкретно да:

- продължите и финансово да обезпечите приетата през 2020 г. първа по рода си програма “Визуални изкуства”.

- продължите работата на експертната група, целяща да направи необходимите законови и нормативни промени за да се създаде очакваната от 30 години грантова програма за откупки, насочена към музеите и галериите. Очакваме, според обещаното от Министерство на културата, програмата да стартира през 2021 г. със свой собствен бюджет. 

- актуализирате бюджетите на програмите за  “Театър”, “Танц” и “Музика” според реалните необходимости на сектора и тяхната оценка в бюджета от 2020 г.

- завършите започнатата работа по двата регистъра: за свободни професионалисти и за културни организации, както и да планирате тяхното устойчиво функциониране и развитие.

- гарантирате практиката на допускане на 25% административни разходи при всички програми по механизма, изработен през 2020 г.- въведете минимум за финансова подкрепа на проектно предложение над 60% от исканата сума. 

- да осигурите гъвкавост при изпълнението на проектите подкрепени от НФК, като осигурите възможност за прехвърляне между бюджетните пера до 10% от сумата без писмено заявление, доказана добра практика както в останалите програми в Министерство на културата, така и в редица местни и международни донорски програми.

- запазване на първата и единствена по рода си програма "Творчески инициативи" за реализация на малки творчески проекти от индивидуални артисти или обединения от артисти.

Без продължаването на програмите и тяхното стратегическо развитие действията на Министерство на културата за подкрепа и възстановяване на сектора остават без дълготраен резултат, не изпълняват своята цел и представляват акт на безотговорност пред нуждите на всички, работещи в сферата на културата и тяхната публика!


Инициативна група / Независим сектор    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативна група / Независим сектор да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...