Петиция към Президента на Република България Росен Плевнелиев


 

Инициатива за посмъртно награждаване на Лиляна Паница с орден “Стара планина" I-ва степен, за заслугите й при спасяването на хиляди български евреи по времето на Втората световна война.

—————————–

 

Лиляна Паница е била лична секретарка на комисаря по еврейските въпроси в България Александър Белев. Постъпва на работа по негова покана през 1942 г., след като и двамата са работили в Министерството на вътрешните работи. Според някои изследователи е била е най-довереният му човек. На своята машина тя напечатва споразумението “Белев – Данекер” за депортацията на евреите от Беломорска Тракия и Македония. По това време еврейските ръководни среди и българската общественост нищо не знаят за готвената широкомащабна акция за изследване. Лиляна Паница е тази, която първа информира ръководството на Консисторията в България за опасността евреите да бъдат изселени. Действията й са от решаващо значение за мобилизиране на българската общественост в защита на българските евреи.


След 09.09.1944 година Лиляна Паница е арестувана. В началото на 1945 г. срещу нея е заведено дело пред  т.нар.  „Народен съд” по обвинение, че като чиновник в Комисарството по еврейските въпроси е съдействала “при провеждане на взетите мерки за гонение на евреите и е използвала служебното си положение за добиване на лична облага”. В мазето на "народната милиция " е  изтезавана и пребивана от бой. Здравето й се влошава.

На 2-ри април с.г, .г-ца Паница е оправдана след блестящата защита на д-р Буко Леви. Наскоро след като е освободена предава богум дух без да остави наследници преди да навърши 30 години.

Постъпката и личността на Лиляна Паница са достойни за уважение!

 

от Самуел Ардити и Иван Генов