ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЛАСТИ(22 октомври 2015 г.)

 

Защитете авторите, запазете авторското право!  

 

 

Нека го кажем направо: ние, авторите на книги, не разбираме настоятелното ви желание да „реформирате“ на всяка цена авторското право в Европа.

Европейската комисия се прицелва в грешна мишена, когато атакува авторското право, за да улесни въвеждането на „единен цифров пазар“, тъй като именно авторското право е задължителното условие за създаването на произведения. Отслабването му би означавало орязване на източника на пазара на електронни книги още преди този източник да е развил действителния си потенциал. Отслабено авторско право е равнозначно на обедняла литература.

Авторското право не е пречка пред разпространението на произведенията. Отстъпването на правата ни позволява произведенията ни да бъдат разпространявани във всички държави и превеждани на всички езици. Ако съществуват спирачки пред разпространението, те са икономически, технологични, фискални и затова под прицел би следвало да бъдат монополите, затворените формати и данъчните измами.

Приемайки доста подобрена версия на доклада на Юлия Реда, Европейският парламент решително препотвърди важността на запазването на авторското право и на крехкото икономическо равновесие в творческия сектор. В същото време, за съжаление, Парламентът неразумно остави вратата отворена за многобройни изключения от авторското право – изключения, които биха могли да бъдат създавани, разширявани, налагани, хармонизирани от Комисията, понякога в ущърб на налични национални решения, които съответстват на нуждите на читателите и други ползватели.

С какво увеличаването на изключенията от авторското право ще подпомогне творчеството? Колко изключения са нужни (архиви, заемане на книги в електронен формат, образование, научни изследвания, анализ на текст и данни, пародии и др. трансформации, изчерпани творби, осиротели творби...), за да се превърне изключението в правило, а авторското право – в изключение?

Авторското право е от съществено значение за нас, тъй като то ни дава морални и икономически права върху произведенията ни.

Авторското право е основата, върху която се гради нашата европейска литература; то е източник на икономическо богатство за страните ни и, следователно, източник на заетост; то е гаранция за финансирането на творчеството и за стабилността на книжния сектор; то е фундаментът на доходите ни. Давайки ни възможност да събираме плодовете от работата си, то гарантира свободата и независимостта ни. Ние не искаме нито да се връщаме към времената на меценатите, нито да се изхранваме от евентуални държавни помощи, а да живеем от ползването на произведенията ни. Писането е професия, не развлечение.

През последните векове авторското право демократизира книгата и утре пак то ще подпомогне развитието на дигалните книги и широкото им разпространение. Авторското право е наследство от миналото и едновременно с това модерен инструмент, съвместим с използването на модерните технологии.

Противопоставянето между автори и читатели трябва да спре. Литературата не би съществувала без първите и не би имала смисъл без вторите. Авторите са решително отворени към промените в света, в който живеят. Те защитават повече от всеки друг свободата на мнението, свободата на словото и свободата на творчеството. Те подкрепят споделянето на идеи и знания, това е тяхното основание за съществуване. Те са първо читатели и после писатели.

Ние, европейските автори на книги, настояваме Европа да престане да увеличава изключенията от авторското право и да разширява обхвата им. Обещанието за някакво „обезщетение“ не би могло да замени доходите от комерсиалното ползване на произведенията, още повече че авторите вече са в плен на нарастваща материална несигурност. Ние настояваме Европа да се бори с изкусителната илюзия, че „всичко е безплатно“, от която единствените печеливши ще са големите дистрибуторски платформи и други доставчици на съдържание. Ние настояваме Европа да ни съдейства да получаваме по-справедлив дял от стойността на книгата, особено в цифровия свят; да забрани накърняващи достойнството клаузи в договорите и да се бори ефективно срещу пиратството.

Свободата на творците и жизнеността на европейската култура зависят и от вас.

 

(Превод: Теодора Цанкова)