ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ

Свържете се с автора на петицията

Тази тема за дискусия е автоматично създадена с петицията ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ


Гост

#1

2015-11-05 21:21

Защото логично и ясно са изложени аргументите в пола на авторското право като стимул за творчество и за неговата защита и разпространение. Същото се отнася и до правата на преводачите, чийто труд е основен в наше време, но за съжаление остава все още неоценен, недостатъчно видим и защитен.

Гост

#2

2015-11-19 18:02

Трябва да върнем човека към книгата.
Авторското право осигурява минимални суми за автора, никой не може да се издържа от тях. Тези средства, които отиват за печат, поща, представяне на книгиу изложби, трябва да се предоставят на автора за контактите му с хората, които се радват на изкуството. А и нали няма безплатен обяд. Защо само авторите трябва да работят даром?