Изучаване историята на комунистическия режим в училище

Петиция

Четвърт век след падането на комунизма в България ние продължаваме да живеем в паралелни светове по отношение на знанието ни за историята между 1944 и 1989 година. Продължаваме да сме свидетели на славословието на режима, въпреки че имаме пълна и обективна академична историография и красноречиви журналистически разследвания за него.

Огромната част от хората - и специално младото поколение - няма нито цялата информация, нито разбирането за същността на политическите и социалните процеси от най-близкото ни минало. Те имат право на това.

Българският парламент прие закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен през 2000 година, а през 2009 година се присъедини към Пражката декларация за създаване на обща европейска памет, инициирана от Вацлав Хавел. Но колко млади хора в България днес знаят, че Нюренбергският процес осъди на смърт 12 души от 24 подсъдими, а т. нар. Народен съд в България издаде 2618 смъртни присъди, от които са изпълнени 1046?

Крайно време е да изпълняваме и собствените ни закони, и европейските договорености. Крайно време е - не само заради жертвите на комунистическия режим, но за бъдещите поколения граждани на България - да прекратим тази историческа аномалия и да покажем истината за режима след Втората световна война.

Предлагаме промяна на учебните планове и въвеждане на изучаване на тоталитарните режими в сравнителен план, както и конкретно на българския комунизъм в средното училище.

Българите имат правото да знаят колко дълго е жив старият комунистически режим. Българите имат правото да знаят как и днес неговите мимикрии препъват на всяка стъпка демократичното европейско бъдеще на България.

Евелина Келбечева

Американски университет в България