София подкрепя Институт Сервантес

Предвид публикациите в испанската преса, че се обсъжда възможността Институт Сервантес-София да бъде закрит като част от мерките на испанското правителство за справяне с икономическата криза, се обръщаме към всички, които искат да подкрепят Институт Сервантес-София и смятат, че е необходимо институцията да продължи да развива дейността си в България, с призив да подпишат тази петиция.

Teniendo en cuenta las publicaciones en prensa sobre la posibilidad de cierre del Instituto Cervantes de Sofía como parte de las medidas del gobierno español frente a la crisis económica del país, nos dirigimos a todos los que quieren apoyar al Instituto Cervantes de Sofía y consideran que es imprescindible que la institución siga con su actividad en Bulgaria, animándoles  a que firmen esta petición.  


Институт Сервантес-София    Свържете се с автора на петицията