Не на генеричните имуносупресори

Министерство на здравоопазването избира краткосрочна печалба пред живота на пациентите с трансплантирани органи. На 24.10.2011г. Комисията по позитивен лекарствен списък публикува изменение на списъка, с което генеричните имуносупресори са вписани с по-ниски цени от останалите лекарства в същата група.

Това означава, че НЗОК ще финансира на 100% цената на най-евтения медицинския продукт от 1 група, а разликата до цената на оригиналния остава за сметка на нас - пациентите. За нас  остава тежкия избор - да продължим ли лечението с оригиналния медикамент, който ни осигурява нормален живот или да се подложим на безумния опит на служителите на МЗ, който е лишен от морална, етична и професионална стойност. Ние с трансплантирани органи няма да сме в състояние всеки месец да си доплащаме разликата на лекарствата. Това означава, че трябва да си сменим терапията  НЕ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ и да сме изложени на риск - от отхвърляне на присадения орган, тежки странични ефекти и дори летален изход.

Надявам се петицията да бъде подкрепена  от здраво мислещи хора и да помогне на всички пациенти с трансплантирани органи да имат качествена терапия с оригинални имуносупресори без да се налага да доплащат.

В противен случай ще се наложи да проведем национален протест пред МЗ и да искаме среща със здравния министър - д-р Стефан Константинов за решаване на животоспасяващия ни проблем.

Хора с трансплантирани органи - ДА СЕ ОБЕДИНИМ!

Българи, ПОДКРЕПЕТЕ НИ!