Подписка за исканията към властта.

Настоящата подписка обединява искнията на всички протестиращи (ефективно и пасивно). Текстът по-долу не е авторски (взаимстван е от интернет), но съм съгласен с 40 от 42-те точки в изложението и добавям няколко точки от себе си. Целта на подписката е да се систематизират исканията на гражданите на Република България и да се отрази колективното им мнение. Настоящата ще бъде изпратена до всички държавни институции и до всички популярни медии в страната.

 

Във връзка с влошаващото се икономическо и социално положение на българското население и увеличаващата се престъпност, ние, българските граждани, с правата, които са ни дадени от конституцията на Република България, изискваме от правителството незабавно да предприеме следните мерки ...:

1. Да се прилага цялата строгост на закона към всички жители на републиката, без значение от етническата им принадлежност.

2. Всички български граждани да бъдат задължени да плащат данъци, здравни и социални осигуровки, битовите си сметки и билети за превоз в държания и общински транспорт.

3. Изплащането на майчински добавки да се извършва при следните условия:

а) Поне единият родител да има трудов стаж през последните 6 месеца;

б) Поне единият родител да има завършено основно образование;

в) Другите деца в семейството да посещават редовно училище в качеството си на ученици;

4. Майчинските добавки за дете да се приспадат от данъците и/или сметките, а не да се плащат с пари на ръка.

5. Да се изплащат майчински добавки само за първите три деца.

6. Ако е отхвърлено предложение за работа от бюрото по труда, което съответства на образователния ценз на кандидата, той да бъде лишаван от социални помощи.

7. Да не се изплащат социални помощи на хора без трудов стаж.

8. Срещу социалните помощи да се полага обществено полезен труд.

9. Да се криминализира секса преди 16-годишна възраст. Жителките, които раждат преди навършването на 16 години, да носят наказателна отговорност.

10. Родителите на просещи деца да бъдат наказвани с общественополезен труд и лишавани от социални помощи.

11. Основното образование да е задължително за всички граждани на републиката, без значение от тяхната етническа принадлежност.

12. Право на глас да имат само лица, завършили средно образование.

13. Да се създадат в училищата безплатни курсове по български език за лица от всички възрасти, без значение от етническата им принадлежност.

14. Да се въведе задължителна адресна регистрация.

15. Да се спазва обществения ред и да не се вдига шум в определените часове.

16. Към изпита за автомобилни водачи да се включи писмен изпит по български език.

17. Да не се допускат каруци по улиците на селищата със статут "град".

18. Да се легализира самоотбраната.

19. Да се приеме закон за неприкосновеност на частната собственост и да се разреши нейната отбрана.

20. Кражбата и повреждането на национална инфраструктура да се считат за терористични актове.

21. Да се наказват всички кражби и случаи на джебчийство по бързата процедура.

22. Да започне незабавно събаряне на незаконните постройки в етническите райони на градовете.

23. Държавата да се превърне в инвеститор в селското стопанство, да засели хората от съборените незаконни постройки в пустеещите села и да им предостави работа с предмет на дейност обработка на пустеещите земи, за което те да получават заплата и осигуровки.

24. Да се комуникира с етническите лидери и да се изискат конкретни предложения от тях за интеграция на малцинствата.

25. Незабавно да се закрият партиите на етническа основа.

26. За запазване на националната сигурност да се направят обиски в етническите квартали и да се конфискува незаконното оръжие.

27. Незабавно да започнат разследвания срещу мафиотските босове, да бъдат осъдени по бързата процедура и да им се отнеме имуществото в полза на държавата. Да има публични регистри в интернет с незабавна справка за конфискувано имущество.

28. Да се спре корупцията по пътищата.

29. Де се прилагат строги закони и осъждане по бързата процедура за корупция.

30. Да се спре беззаконието и монополите във водоснабдяването, електроразпределението, телекомуникациите, горивната индустрия и да се защитят потребителите.

31. Да се извади на светло сивата икономика, като не се търси наказателна отговорност на служителите, които работят без трудов договор, или имат несъответствие между заплатата и осигуровките.

32. Да се налагат сериозни глоби на депутати, които отсъстват от заседанията на парламента. При рецидив да се уволняват дисциплинарно.

33. Да се създадат в най-кратък срок електронно правителство и електронни общини.

34. Да се провежда онлайн референдум преди приемането на всеки закон.

35. Да се следи работата на държавните институции публично в интернет.

36. Да се накажат журналистите, виновни за нарушаването на журналитическата етика при представянето на събитията през последните дни.

37. Да се осъдят по бързата процедура с максимален размер на присъдата цялата фамилия на Кирил Рашков и да се изземе цялото им имущество в полза на държавата.

38. Незабавна оставка на министъра на вътрешните работи заради проявеното полицейско насилие по време протестите и критиките в доклада на ОЛАФ.

39. Незабавна оставка на главния прокурор и висшия съдебен съвет заради критиките в доклада на ОЛАФ.

40. При нежелание и недостатъчна политическа воля да се въведат горепосочените мерки, правителството и президентът да подадат оставки в 7-дневен срок, поради невъзможност да се осигури европейски начин на живот на българските граждани. Да се насрочат избори 3 в 1.

41. Българският език да бъде официален и задължителен език във всички държавни и общински институции и структури.

42. Да се премахне условната присъда, предсрочното освобождаване и амнистията за лица извършили престъпления против личността!

43. Да се създаде нова държавна структура, която да се занимава ефективното с интеграцията на малцинствата, да управлява европейските и други фондове за подпомагане и развитие на тези малцинства, ежемесечно да дава публична отчетност за състоянието на фондовете, разпределението и усвояването на средствата, за проблемите на интеграцията.

44. Да се приеме закон, който при масово съмнение за нередности да дава възможност за публично ревизиране на дейността на всяка държавна структура, комисия, институция или организация от независими експерти в дадената област.

45. Ежемесечно да се публикува доклад за изпълнението на настоящите искания на интернет страницата http://www.government.bg.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Симеон Петров да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook