Подписка против застрояването на Горичката срещу блок 32, ж. к. Дианабад, гр. София

Ние, жителите на ж.к. Дианабад и подкрепящите ни съграждани, категорично се противопоставяме на плановете за застрояване на Горичката с координати в кадастралната карта на район Изгрев, Столична община - УПИ I, кв. 21а, 21в, 21г, УПИ V, VI, VII, IX, Зона II.

Към момента - м. май 2019 г., в ж.к. Дианабад по ул. Крум Кюлявков се изграждат три големи жилищни сгради, като очакваният брой новозаселници е над 9 000 души.
Ул. Крум Кюлявков отдавна е превърната от второстепенна улица, какъвто е нейният статут по закон, в градски булевард. Тя поема и целия транзитен трафик между булевардите Г. М. Димитров, Драган Цанков и Никола Габровски. През деня хората, които използват метрото, паркират своите автомобили по протежение на улицата и така тя служи и за буферен паркинг. Шумът, вибрациите, замърсяването на въздуха с изгорели газове и прах стигат критични размери. Натовареното движение и непрекъснато възникващите конфликти между водачите на МПС лишава живущите от възможността за пълноценна почивка и сън. Това е недопустимо и е в нарушение на Наредба РД-02-20-2/20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система в урбанизираните територии. Приложено е изследване на интензивността на движението по ул. Крум Кюлявков, проведено от доброволци на клуб " Безопасни улици".
Входовете на бл. 32, бл. 56, бл. 57 са откъснати от уличната мрежа. Те се намират в дупки, към които водят разкъртени и разрушени стълбища с изпочупени стъпала. Нямат платформи и парапети, по които могат да се придвижват възрастни хора с намалена подвижност, инвалиди, майки с детски колички и малки деца. Входовете са недостъпни за линейки и хората са лишени от адекватна и навременна медицинска помощ. Интензивното движение затруднява достъпа до имотите ни и ни натоварва ежедневно. Липсват и достатъчно места за паркиране. А сега се очакват и над 3 000 новозаселници. Още нови жилищни сгради ще задълбочат още повече проблемите.
Нашите блокове - 32, 56, 57 са лишени и от градинки, поради малкото използваема площ около блоковете. Липсват места за отдих и почивка на открито.
Единствената останала зелена площ, находища се срещу блок 32, която би послужила за тази цел е превърната с годините в следствие на изхвърляне на земната маса и строителни отпадъци в бунище. Това зелено късче е единственият ни филтър и източник на въздух, поради интензивното движение по бул. Г. М. Димитров и ул. Крум Кюлявков.

Исканията на жителите на Дианабад и непосредствени съседи са:

1. Да се запазят малкото останали зелени площи.

2. Да се облагородят и превърнат в място за отдих и почивка на открито.

3. Да бъде извършен и предоставен сериозен транспортно- комуникационен анализ на движението по ул. Крум Кюлявков и останалите второстепенни улици в ж. к. Дианабад.

4. Да бъде изведен транзитния трафик от урбанизираната територия в квартала и да бъдат създадени зони 30 км.

5. Пространството около входовете на бл. 32, 33, 56, 57 да бъде приведено с нормативните изисквания за достъпност и свързването му с уличната инфраструктура.

6. Да бъде извършен анализ за обезценяването на имотите на собствениците на апартаменти в бл. 33, 32, 56, 57, като резултат от построяването на планираните нови жилищни сгради.

7. Да бъде решен съществуващия проблем с паркирането на автомобили на собствениците на имоти в бл. 32, 33, 56, 57.

8. Желаем адекватна политика спрямо възрастните хора и децата в съответствие с принципите заложени в проекта " Визия за София".

 

Забележка: Личните данни ще бъдат използвани единствено за целите на подписката. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Е. Попова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...