Подписка


Гост

/ #24 Re:

2012-02-23 22:19

#17: -

1. Наистина ли ще се справят ли учителите от всяко средно училище? По мои наблюдения повечето от тях не могат да се справят с някои от задачите, които децата с математически способности решават още от 3-4 клас, много преди да кандидатстват и/или да бъдат приети в математическа гимназия или паралелка.

2. Успехите на децата от нематематически училища се дължат или на допълнителни извънкласни занимания, или на усилена работа на родителите с тях. Ако училището разполага с добър преподавател по математика, то си организира математическа паралелка и курсове, но тези училища са широко известни и се броят на пръсти.

3. Обучението по математика не е специализирано, то се провежда по общообразователните учебници, одобрени от Министерството, допълнителните занимания по математика надграждат, но по никакъв начин не заобикалят или прескачат държавните изисквания.

4. Не виждам по какъв начин наименованието "математическа гимназия" навява асоциации с "търговска марка". Това е просто гимназия с математическа насоченост, като и останалите предмети не се пренебрегват. Подборът на деца с талант в дадена област може да бъде само от полза и за децата, и за училищата. Нищо не пречи и езиковите гимназии да въведат такъв прием на деца с лингвистични способности.

5. Както в училищата може да има предучилищни паралелки, защо и в гимназиите да няма прогимназиални класове?