Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала


Гост

/ #230

2016-10-17 09:24

Не приемам като причина липсата на достатъчно метеоролози, желаещи да работят на вр. Мусала. Известно е, че сред работещите в ХМС това е една от предпочитаните станции.
Със закриването на тази станция се изважда от стоя най-важната точка за хидрометеорологични наблюдения.
Друга важна причина е, че сградата и персоналът на връх Мусала са спасили много планинари, изпаднали в беда.