Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала

Немезис

/ #87

2016-10-05 05:25

 

За информация на организаторите на петицията: Според обясненията на Христомир Брънзов той е заминал в понеделник за Загреб на мероприятие на WMO. Както виждаме на сайта на СМО мероприятието всъщност започва днес и обяснение защо е тръгнал в понеделник няма (по-точно има и ще достигне където трябва).

 Също така на вниманието на организаторите на петицията: на мероприятието Христомир Брънзов е заминал заедно с така нареченият "директор финансова стопанска и административна дейност" на института Милена Миленкова. Въпросното лице е бивш счетоводител на института. След идването на Брънзов на власт тя набързо беше направена на "директор" и е източник на повечето проблеми в НИМХ. Характера на мероприятието в Загреб е такъв, че тя няма никаква работа там но всъщност тя пътува на всички командировки на Брънзов в чужбина и страната, сещате се защо. Парите профукани за командировките й спокойно можеха да осигурят издръжката на планинските станции. Заплатата на Миленкова и допълнителните  й хонорари също ще се окажат много "интересни" на ревизорите, които ще посетят НИМХ. Характера на отношенията на Брънзов с Миленкова е още по-интересен но за това в следващите дни ....