Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала


Гост

/ #29 До #28

2016-10-04 16:23

Прекрасно допълваш мнението ми и освен автоматични станции, прогнозиране и моделиране, също така данните от станциите в системата на НИМХ-БАН се манипулират. Много често, особено в измерването на минималните температури (и не само) има огромни несъответствия, спрямо реалните стойности (манипулация, натъкмяване или некадърство).

По този начин, този консорциум Брънзов и компания, се оказва, че е с доста по-достоверни данни от информацията, до която имат достъп голяма част от населението на страната.