Петиция за признаване на бълг. език в ЕС като матуритетен език

Жана

/ #18

2016-04-11 20:24

Защото това е още една възможност за тези деца да могат един ден да си отговорят на въпроса кой съм, откъде съм дошъл и накъде отивам.