Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #30

2015-03-16 13:30

Отсичайки дърво, отсичаш собствения си живот!