Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #22

2015-03-13 12:35

Идеята на петицията е добра, надявам се да има полза от нея!