Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #14

2015-03-06 16:04

Всеки който милее за планетата -нашата земя трябва да я подпише,иначе ще е съгласен с изсичането и обезлюдяването на земята ни ! Не виждате ли какво става с безхаберното изсичане и използването на природните ни богатства от страна на безскрупулни и новоизпечени мошеници, и какво ли още ни чака занапред !Да защитим природата така ,както ни защитава нас!