Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот

jj

/ #99

2014-11-22 21:07

Чл. 170 от новия проектозакон за образованието:

Ученице имат ЗАДъЛЖЕНИЕТО да зачитат правата, честа и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие

Напълно вярно, НО

Те нямат ли право да им бъдат зачитани правата, честа и достойнството, както и да са защитени  от прилагатето на физическо и психическо насилие?!


Не можеш да очакваш нещо от някого, ако ти не си готов да му дадеш същото от теб!