Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот


 

 

ДА СПАСИМ ДЕЦАТА НИ ОТ СВОЕВОЛИЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ДА ИМ ПОДСИГУРИМ ПРАВОТО НА НОРМАЛЕН ЖИВОТ!

 

 

 

 

ПЕТИЦИЯ

 

 

от потърпевшите от:

дискриминационното отношение,
нарушенията, своеволията, престъпленията и неглижирането на правата на децата
ни, както и на самите нас от страна на ОЗД, АСП, ДАЗД, МТСП и съдебната власт

 

Години наред нашите деца и ние заедно с тях, по един или друг повод и под различни форми сме обект на икономическото облагодетелстване на институциите в държавата ни. Третиращи ни като ресурс за постигане на техните цели, те ни изправят пред множество проблеми само, за да задоволят меркантилните си цели.

Маскирани под различни хуманни имена, прикрити зад програми и проекти и защитени от власт и имунитети, институциите превишават своите правомощия, а стремежът им е само да си запазят работните места и да се облагодетелстват от човешките съдби, разбивайки ги с лека ръка. Те не само, че не работят за разрешението на проблемите, а напротив дори ги влошават, с което се загубва смисъла на съществуването им. Ако има проблем те го задълбочават, а ако липсва го създават. Стремежът им да няма здрави семейства е с цел да бъдем ограбени не само материално, но и духовно. Обединени в удобните си схеми и взаимовръзки, нагло и неканено се
промъкват в живота на много семейства. Измислиха си правила, по които да могат да ни отнемат децата, противно на нуждите на нас – данъкоплатеца и техен работодател, както и против човешкия морал и разум. Хладнокръвно и без угризения разбиха не едно детство и не едно бъдеще.

Целта е една – материални облаги чрез добре отработени институционални схеми.

Нашите деца станаха разменна монета в нечистоплътните им ръце. Изтръгвайки ги със скалъпени социални доклади и решения от естествената им семейна среда, ги настаняват по домове, в добре платени приемни семейства или ги продават за осиновяване в
други държави. Никоя от тези институции не я е грижа за психоемоционалното и физическо състояние на подрастващото поколение, каквато всъщност е обществената им функция. Напротив, водени от личния си материален интерес чиновниците от
тези институции са се срастнали до краен предел с властващата в тях корупция, загубвайки човешкия си облик и чувство за отговорност.

Водени от собствените ни печални съдби и безвъзвратно разбитото бъдеще на децата ни, изразяваме дълбокото си възмущение
от порочното битуване на тези органи в нашето общество. Дълбокото ни възмущение и съмнение, че действията им са уместни, човеколюбиви и съответстващи на целта, за която са създадени породи у нас волята да заявим:

НЕ ЖЕЛАЕМ ПОВЕЧЕ НАШИТЕ ДЕЦА ДА БЪДАТ ТРЕТИРАНИ КАТО БЕЗДУШНИ ПРЕДМЕТИ!

ЖЕЛАЕМ ТЕХНИТЕ И НАШИТЕ ГЛАСОВЕ ДА БЪДАТ ЧУВАНИ, А ВОЛЯТА НИ – ЗАЧИТАНА!

НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ ГНЕТА И СВОЕВОЛИЯТА НА ОЗД, АСП, ДАЗД,
МТСП И ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!

ЖЕЛАЕМ ТЕЗИ ОРГАНИ ДА НИ СЛУЖАТ, А НЕ ДА МАНИПУЛИРАТ ЖИВОТА НИ!

ЖЕЛАЕМ ПЪЛНА РЕВИЗИЯ НА РАБОТАТА ИМ И КОРЕННА РЕФОРМА, В РЕЗУЛТАТ НА КОЯТО СЪДИИТЕ ДА
МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ И ОТЗОВАВАНИ, А ЧИНОВНИЦИТЕ – НАКАЗВАНИ ЗА СВОЕТО
БЕЗХАБЕРИЕ!

ЕТО ЗАЩО, ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ В УСИЛИЯТА НИ ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА СИ, ЗАЕДНО ДА ПОЛУЧИМ РЕАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ОСНОВАНА НА РЕАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, РАЗБИРАНЕ И ЧУВАЕМОСТ.

 

*Моля, в случай, че не сте потвърдили подписа си на петицията, направете го чрез имейла, с който сте се регистрирали.

Благодарим на всички, които поткрепят българските деца!

http://zpd.bg/