Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!


Гост

/ #40

2014-07-09 15:31

''18. Да се възстановят часовете по ръчен труд - плетене, шиене, работа с глина, дърво и др. Да се заменят тестовете по пеене, рисуване, спорт с правене и творческо развитие.''Четем и не можем да повярваме, че толкова добри неща от миналото са унищожени. Ръчнивт труд беше един от най-любимите ни предмети до 8 клас. Работата с глина и дърво я започвахме още на 5 год в предучилищната, която беше изключително полезна за фината моторика на ръце и пръсти. Зелените училища и разходките в гората и природата бяха неотменна част от нашето образование до 6 клас. Кръжоците по интереси бяха изключително популярни и в тях имаше място за всяко дете. Опитното поле, където работехме в часовете по ботаника и естествознание и после беряхме плодовете от нашия труд и си ги хапвахме:))) са още живи в паметта след толкова години. Толкова много има да пишем за образованието ни през 60, 70 и 80 -год на миналия век... Сега трябваше да бъде много по-добро и нашите деца и внуци да имат и знаят повече от нашите поколения, но поради някакви причини нещата са се влошили и то много... Кой има сметка от унищжаване на Българското образование още от предучилищна възраст???? Дори и след толкова години, когато ни е трудно ние намираме успокоение, радост и сили в тези прекрасни спомени - разходки и рисуване натура в гората с класа, посещение на детски театри, изложби, концерти. Музикалните фестивали, които провеждахме всяка година- народни песни, хора, рецитации, спортните състезания и ученически спартакиади и колко много хубави неща ни даде нашето училище, а колко добри преподаватели и възпитатели имахме. Имената им са още свежи в паметта;))) другарката Иванова, другарката Канчева, другарят Иванов, Влахова, Крушкова и много други:)))!!!