ОБЩОНАРОДНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Емил Андреев
Авторът на тази петиция

/ #1 Свобода за България!

2014-01-18 12:41

Свободата е най-голямото щастие на света! Да правиш и мислиш това, което искаш. Чрез свободата чувстваш, че живееш, а това е равносилно на щастието. Да си свободен, донякъде значи да си независим, а независимостта отново е щастие. Изобщо това е най-ценния дар в този живот.

 

Ботев е казал:

“Няма власт над оная глава, която е готова, да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."

“Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълен смисъл на думата, а който умре за свобода той не умира само за своето отечество, а за всичкия свят.”

Левски е казвал:

“Всичко се състои в нашите сдружени сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия. Никой не ще противостои на стихията на народа ни да живеем свободни, независими и обединени”.

 

В днешния свят думите свобода и робство придобиха нов смисъл. Ако в миналото хората са били роби на други хора, то днес те са роби на самите себе си и на собствените си постъпки.

 

Вглеждайки се в заобикалящият ни свят, разбираме, че макар свободни, сме “роби” на много неща. Роби на стереотипите, роби на своите чувства, роби на начина си на мислене и светоусещане, роби на конформизма и ленноста си.

Свободата обозначава състоянието, в което хората са способни да действат според тяхната собствена воля. Свободата е най ценния дар на света! Да правиш и мислиш това, което искаш. Всеки сам е господар на съдбата си, да решава как да постъпва с живота си и как да използва своята свобода, защото тя му принадлежи.

Толкова много са нюансите на свободата и робството в нашия свят, че сякаш границите между тях се размиват и почти изчезват. Това зависи от начина, по който всеки един човек разбира понятията “робство” и “свобода”.

А начинът, по който ще живеем в своя свят - свободни или в плен на робството, зависи само от нас.

 

 

 
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...