Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот


Гост

/ #16

2014-01-18 00:13

Не се извеждат деца от щастливи домове, само за да се "продадат" или институционализират. Ревизия на службите е необходима, но това няма да реши индивидуалните проблеми с бездушните фюрери, които се "грижат" за децата в домовете. Необходим е контрол на домовете и бързо решение на случаите за насилие, смърт и др.