Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот


Гост

/ #7

2014-01-13 01:06

Аз бих имала само едно искане. Тази институция съвсем да изчезне. Или дейността й да се сведе до спасяване на деца на доказани алкохолици, наркомани, психари или от родители упражняващи системно насилие (бой или друго) над децата си. Такива деца имат нужда да бъдат спасени.