Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот


Гост

/ #4

2014-01-12 22:43

Корупцията в България по КСУ, ОЗД и лок. полиция е невероятна. Моите три деца ги продадоха за порц. сервиз въпреки куп полиц досиета за дом. насилие. Това е нечувано! Българските съд. решения не се спазват и четат, нито препоръчките на чуждите адвокати и съд. решения от тези две горните институции в гр. Монтана, за което извиках ревизия на ДАЗД от г-н К. Каменов. Те пишат Конструкции на лъжата вместо соц. доклади за дебели пачки от Западняк-баща с полиц. досиета.